ایرادات دستگاه های تعمیری

نرم افزارهای مدیریت تعمیرگاه، ابزاری قدرتمند برای مدیریت تعمیرات و نگهداری دستگاه‌های مختلف هستند. یکی از وظایف مهم این نرم افزارها، مدیریت ایرادات دستگاه‌ها است. در ادامه به برخی از قابلیت‌های این نرم افزارها در مدیریت ایرادات دستگاه‌ها اشاره می‌کنم:

۱. ثبت ایرادات: با استفاده از نرم افزار مدیریت تعمیرگاه، می‌توانید ایرادات و مشکلات مربوط به دستگاه‌ها را ثبت کنید. این اطلاعات شامل جزئیاتی مانند نام دستگاه، شرح مشکل، تاریخ و زمان رخداد و سطح اولویت مشکل است.

۲. تخصیص وظایف: با توجه به ایرادات ثبت شده، مدیران می‌توانند وظایف مختلفی را به تکنسین‌ها و کارشناسان مرتبط تخصیص دهند. این وظایف می‌توانند شامل تعمیر و نگهداری دستگاه، سفارش قطعات یدکی و آموزش تکنیکال مرتبط با دستگاه باشند.

۳. پیگیری وضعیت تعمیرات: با استفاده از نرم افزار، می‌توانید وضعیت تعمیرات و نگهداری دستگاه‌ها را پیگیری کنید. این اطلاعات شامل جزئیاتی مانند تاریخ شروع و پایان تعمیرات، مدت زمان تعمیرات و هزینه‌های مربوط به تعمیرات است.

۴. تولید گزارشات: با استفاده از نرم افزار، می‌توانید گزارشات مختلفی مانند تعداد ایرادات برای هر دستگاه، زمان مورد نیاز برای تعمیرات و هزینه‌های مربوط به تعمیرات تولید کنید. این گزارشات می‌توانند به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها در تعمیر و نگهداری دستگاه‌ها استفاده شوند.

در کل، نرم افزار مدیریت تعمیرگاه فینتی با ارائه ابزارهای مختلف، می‌توانند به شما در مدیریت ایرادات دستگاه‌ها کمک کنند و بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های مرتبط با تعمیرات دستگاه‌ها را فراهم کند.