داشبورد فینتی

از مهمترین نیازهای مدیریت داشتن اطلاعات جامع و به موقع از سیستم حسابداری و دریافت گزارش به صورت بسیار سریع و کاربردی میباشد.

شما در منوی داشبورد نرم افزار فینتی اطلاعات خلاصه و کاربردی در مورد کسب و کارتان را مشاهده خواهید کرد.

داشبورد به مدیریت کمک می کند  تا بر اساس معیارهای سازمانی میزان موفقیت شرکت را پیگیری کند.

امکانات منوی داشبورد فینتی :

  • ارائه اطلاعات کلی عملکرد مجموعه و پرسنل
  • گزارش تعداد دستگاه های پذیرش شده ماهانه و سالانه
  • گزارش تعداد دستگاه های تعمیر شده ماهانه و سالانه
  • گزارش تعداد فروش ماهانه و سالانه
  • مشاهده خدمات انجام شده هر پرسنل
  • مشاهده مبلغ پورسانت هریک از پرسنل با جزئیات
  • مشاهده نمودار پورسانت پرسنل