به نرم افزار مدیریت تعمیرگاه و حسابداری فینتی خوش آمدید…

برای مشاهده ی محیط نرم افزار ، تست رابط کاربری و استفاده آزمایشی از قابلیت های فینتی می توانید از طریق

نام کاربری : test-finty

رمز عبور : ۹۸۷۶۵۴۳۲۱

اقدام به ورود کنید.

پس از تست از طریق لینک ….. برای ثبت نام و دریافت اکانت اقدام فرمایید.