تعریف هزینه در حسابداری

در حسابداری، هزینه به معنای مخارجی است که یک شرکت برای تولید و عرضه کالاها و خدمات خود دارد. هزینه معمولاً به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: هزینه‌های مستقیم و هزینه‌های غیرمستقیم.

۱. هزینه‌های مستقیم: هزینه‌هایی که به طور مستقیم به تولید محصول یا ارائه خدمات مرتبط هستند، هزینه‌های مستقیم نامیده می‌شوند. به عنوان مثال، مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های تولید و توزیع محصولات مستقیماً به هزینه‌های مستقیم مربوط می‌شوند.

۲. هزینه‌های غیرمستقیم: هزینه‌هایی که با تولید و عرضه کالاها و خدمات مرتبط هستند، اما به طور غیرمستقیم هستند، هزینه‌های غیرمستقیم نامیده می‌شوند. به عنوان مثال، هزینه‌های اجاره، بیمه، تبلیغات و تحقیق و توسعه از این دست هزینه‌ها هستند.

هزینه‌ها معمولاً در صورت حسابداری به عنوان خرج‌های شرکت در نظر گرفته می‌شوند و در صورت سود و زیان شرکت تأثیرگذار هستند. هزینه‌ها همچنین به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در تعیین قیمت محصولات و خدمات نیز مطرح می‌شوند.

دسته بندی هزینه ها

شما در نرم افزار حسابداری فینتی؛ میتوانید هزینه های خود را دسته بندی کنید برای مثال یک هزینه ایجاد میکنید بعنوان “هزینه های فروشگاه” و برای این عنوان هزینه یکسری زیر شاخه ایجاد میکنید مانند “هزینه اجاره مغازه”  “هزینه اینترنت”  ” هزینه برق” و…
طبق مثالی که عنوان شد شما میتوانید چندین عنوان هزینه با چندین زیرگروه مختلف ایجاد کنید؛ مثلا:

  1. هزینه های فروشگاه = آب – برق – اینترنت – اجاره – کرایه حمل –
  2. هزینه های تعمیرگاه =  قطعات مصرفی – کرایه حمل – اینترنت – آب

بدین شکل میتوانید هزینه های شرکت خود را براحتی دسته بندی کنید تا در نهایت گزارشات دقیقی از وضعیت هزینه ها داشته باشید.