سرویس دفتر روزنامه فینتی

دفتر روزنامه به طور کلی شامل تمامی عملیات های مالی مجموعه می باشد.

در سرویس روزنامه نرم افزار مدیریت تعمیرگاه فینتی هم تمامی تراکنش های مالی مجموعه ثبت خواهد شد.

امکانات دیگر این سرویس:

  • انتخاب بازه ی تاریخی مدنظر
  • نمایش تمام اسناد صادر شده در بخش های مختلف مجموعه
  • نمایش جزئیات هر سند مالی

برای آشنایی بیشتر با این سرویس پیشنهاد می کنیم ویدیو را مشاهده بفرمایید.