سرویس سود فروش فینتی

برای یک حسابداری دقیق داشتن گزارش کامل از میزان فروش مجموعه در نرم افزار حسابداری الزامیست.

سرویس سود فروش فینتی ارائه دهنده ی گزارش کاملا دقیق از تمامی کالاهایی که در مجموعه به فروش رسیده و نمایش میزان سود کلی مجموعه همراه با ذکر جزئیات هر فروش می باشد.

امکانات سرویس سود فینتی :

تفکیک محل فروش هر کالا اعم از انبار یا فروشگاه

نمایش فروشنده هر فاکتور

نمایش قیمت کل خریدهای مجموعه

نمایش قیمت کل فروش های مجموعه

نمایش سود کلی مجموعه

گزارش گیری جزئیات هر فروش

گزارش گیری فروش و پورسانت هر فروشنده