سرویس صورتحساب اشخاص فینتی

در قسمت صورت حساب اشخاص ریز عملکرد و گردش حساب طرف حساب خاصی در بازه ی تاریخی مدنظر قابل مشاهده است.

قابلیت های سرویس صورتحساب اشخاص فینتی

  • امکان انتخاب طرف حساب و بازه ی تاریخی مشخص در تراکنش ها
  • امکان نمایش گزارش از قدیم به جدید و از جدید به قدیم
  • امکان مشاهده اطلاعات هر فاکتور صادر شده برای اشخاص
  • نمایش خلاصه ی مانده حساب طرف حساب
  • امکان چاپ و خروجی اکسل از ریز تراکنش های اشخاص