سرویس بدهکاران فینتی

وجود لیست تفکیک شده بدهکاران و بستانکاران در نرم افزارهای حسابداری مزیت های بسیاری برای مدیریت راحتتر امور حسابداری در مجموعه ها دارد.

با سرویس بدهکاران فینتی به راحتی می توانید مجموعه ها یا اشخاصی که به شما بدهکار هستند را مشاهده و گزارش گیری کنید.

امکانات سرویس بدهکاران فینتی :

  • مشاهده لیست تمامی افرادی که به مجموعه بدهکار هستند
  • امکان ارسال پیامک یادآوری و درخواست تسویه حساب
  • مشاهده جزئیات حساب هر طرف حساب
  • مشاهده فاکتورهای صادر شده برای هر طرف حساب
  • مشاهده ی مانده حساب کل بدهکاران مجموعه
  • امکان درج مالی مستقیم از سرویس بدهکاران