مدل دستگاه های تعمیری

ثبت مدل دستگاه تعمیری در نرم‌افزار مدیریت تعمیرگاه فینتی، به شما کمک می‌کند تا به راحتی اطلاعات مرتبط با مدل‌های مختلف دستگاه‌ها را مدیریت کنید و از گزارشات دقیقی برای تصمیم‌گیری‌های مختلف استفاده کنید.

با ثبت مدل دستگاه در نرم‌افزار، شما می‌توانید به راحتی اطلاعاتی مانند تعداد تعمیرات انجام شده برای هر مدل دستگاه، نوع خرابی‌های رایج در هر مدل و نیز میزان و فراوانی قطعاتی که در هر تعمیرات استفاده شده‌اند را دریافت کنید.

از طرفی، به دلیل تنوع مدل‌های مختلف دستگاه‌ها در هر تعمیرگاه، نرم‌افزار مدیریت تعمیرگاه فینتی این امکان را برای شما فراهم کرده است که در بخش پذیرش دستگاه، مدل دستگاه‌های تعمیری را به راحتی وارد کنید. همچنین، با امکاناتی که در نرم‌افزار فینتی در اختیار شما قرار می‌دهد، می‌توانید مدل‌های دستگاه‌های مختلف را به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم کنید و هر یک را به صورت جداگانه مدیریت کنید.

با استفاده از این اطلاعات، شما می‌توانید به راحتی گزارشات دقیقی از آمار مدل‌هایی که بیشترین خرابی را دارند و یا درصد انواع مشکلات مدل‌های مختلف در ورودی‌های تعمیرگاه را دریافت کنید و از آنها برای تصمیم‌گیری‌های مهم در تعمیرگاه خود استفاده کنید.