مدیریت چک در نرم افزار فینتی

یکی از مهمترین قابلیت های نرم افزار حسابداری مبحث مربوط به اسناد مالی (چک ) می باشد.

در فینتی بخش مدیریت چک شامل : نمایش تمامی چک های دریافتی و پرداختی مجموعه در وضعیت های مختلف و قابلیت جستجو و مدیریت و گزارش گیری از انواع وضعیت چک ها می باشد.

همچنین در این منو امکاناتی مانند  تغییر وضعیت چک ها ، یادآوری سررسید چک ها ، امکان فیلتر چک ها با هر طرف حساب ، امکان خرج چک ها در عملیات پرداخت و … نیز وجود دارد.

برای آشنایی بیشتر با سرویس مدیریت چک فینتی پیشنهاد می کنیم ویدیو را مشاهده نمایید.