سرویس کاردکس کالا فینتی

کاردکس کالاچیست ؟

کاردکس کالا ، گزارشی است که گردش ریز کالا را در انبار را نمایش می دهد . در این گزارش مقدار وارده ، صادره و مانده یک کالا به همراه مبلغ وارده ، مبلغ صادره و مبلغ مانده نمایش داده می شود.

امکانات سرویس کاردکس کالای فینتی :

نمایش ریزتراکنش های یک کالای منحصر بفرد

نمایش موجودی اول دوره ی کالا

امکان فیلترتراکنش کالاها برای اشخاص

نمایش تعداد وارده ، صادره و مصرف شده به همراه مبلغ

نمایش قیمت کل موجودی یک کالا