ایجاد گروه کاربری در نرم افزار حسابداری فینتی

ایجاد گروه‌های کاربری در نرم‌افزار حسابداری فینتی، به شما کمک می‌کند تا طرف حساب‌های خود را به صورت دقیق‌تر دسته‌بندی کرده و به راحتی آنها را مدیریت کنید. با ایجاد گروه‌های کاربری مختلف، می‌توانید طرف حساب‌ها را بر اساس ویژگی‌های مختلفی مانند محل کار، نوع فعالیت، نوع حساب، و … دسته‌بندی کنید. مثلا: گروه کاربری “همکاران شهرستان” – گروه “همکاران تهران” گروه “فروشندگان قطعه” گروه “وارد کنندگان”

این دسته‌بندی‌ها به شما کمک می‌کنند تا به راحتی اطلاعات مرتبط با هر دسته از طرف حساب‌ها را دریافت کنید و بهترین تصمیم‌گیری را برای مدیریت حسابداری و بودجه‌ریزی سازمان خود اتخاذ کنید.
در نتیجه، ایجاد گروه‌های کاربری در نرم‌افزار حسابداری فینتی، به شما کمک می‌کند تا به صورت کارآمدتر و سریع‌تر حسابداری خود را مدیریت کنید.