گزارش پرسنل فینتی

یکی از مهمترین دغدغه های مدیرانی که در مجموعه ی خود با پرسنل به صورت درصدی کار می کنند، محاسبه ی دقیق میزان کمیسیون هر پرسنل می باشد.

یکی از نقاط قوت سرویس حسابداری نرم افزار فینتی بخش گزارش پرسنل می باشد که شما در این بخش به راحتی می توانید درصد کمیسیون هر یک از پرسنل خود را تعیین نموده تا سیستم بطور خودکار پس از هر خدمت یا فروش کمیسیون شخص مورد نظر را محاسبه کند.

امکانات سرویس گزارش پرسنل فینتی :

  • امکان تعیین درصد فروش و خدمات به صورت مجزا برای هر پرسنل
  • ثبت سند مالی پرسنل هنگام صدور فاکتور خروج
  • نمایش میزان کمیسیون هر پرسنل به صورت تفکیک شده
  • محاسبه بستانکاری یا بدهکاری مبلغ کمیسیون به صورت اتوماتیک
  • نمایش مانده حساب و تراکنش ها با هر پرسنل

برای آشنایی بیشتر با سرویس گزارش پرسنل در فینتی پیشنهاد می کنیم حتما ویدیو را مشاهده نمایید.