سرویس گزارش کلی انبار در فینتی

در بخش گزارش کلی نرم افزار فینتی شما می توانید به راحتی گزارش کاملا جامع از کالاهای ورودی و خروجی انبار با ذکر تمامی جزئیات آنها داشته باشد.

دیگر امکانات :

امکان جستجوی سریع کالا

نمایش میزان وارده صادره و مصرف شده همراه قیمت کالاها

نمایش ارزش کالاها

برای آ؛شنایی بهتر با این سرویس پیشنهاد می کنیم ویدیو زیر را مشاهده نمایید.