Latest News

Resources and stories center

Stay informed and inspired: discover the freshest blog articles, latest updates, and breaking news.

مدیریت تعمیرگاه

مدیریت تعمیرگاه

 نرم افزار مدیریت تعمیرگاه : با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در عصر ارتباطات، نیاز به استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت تعمیرگاه بیش از پیش احساس می‌شود. این نرم‌افزارها به صاحبان کسب و کار کمک می‌کنند تا بهترین نظم را در امور مالی، حسابداری، مدیریت کسب و کار و دیگر فعالیت‌ها ایجاد کنند. با استفاده […]

حسابداری آنلاین

حسابداری آنلاین

دسته بندی نرم افزارهای حسابداری : نرم‌افزارهای حسابداری می‌توانند بر اساس نوع کسب‌وکار، اندازه شرکت، امکانات و سطح پیچیدگی، مدل ارائه (آنلاین یا آفلاین) و بسیاری از معیارهای دیگر دسته‌بندی شوند. این دسته‌بندی‌ها، تنها چند نمونه از روش‌های مختلفی هستند که می‌توان نرم‌افزارهای حسابداری را بر اساس آن‌ها دسته‌بندی کرد. در این مقاله به یکی […]

نرم افزارهای حسابداری رایگان

نرم افزارهای حسابداری رایگان

شروع یک کسب‌وکار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. چه مالک یک کسب‌وکار بزرگ باشید یا یک کسب‌وکار کوچک و متوسط را اداره کنید، نرم‌افزارهای حسابداری می‌تواند به شما کمک کنند. به عبارتی لازمه ی اداره ی امور مالی یک کسب‌وکار، استفاده از یک نرم افزار است که به‌خوبی زیر و بم امور بازرگانی و خدماتی را شناخته […]

نرم افزار حسابداری آنلاین

نرم افزار حسابداری آنلاین

نرم افزار حسابداری آنلاین حسابداری آنلاین چیست ؟ نرم افزارهای حسابداری آنلاین در واقع همان نرم افزارهای سنتی حسابداری هستند با این تفاوت که اطلاعات و محاسبات به جای ذخیره در سیستم شخصی روی سرورهایی خارج از مجموعه ذخیره می شوند. با استفاده از نرم افزارهای آنلاین همه ی افراد می توانند از هر جایی […]

نرم افزار حسابداری و معیارهای انتخاب یک نرم افزار

نرم افزار حسابداری و معیارهای انتخاب یک نرم افزار

نرم افزارهاي حسابداري بعنوان یکی از اجزاء مهم موجود سیستمهاي اطلاعاتی حسابداري به حساب مـی آیـد و بعنـوان پشـتیبانهـاي اساسی در سیستمهاي حسـابداري و مـالی از اهمیـت ویژه ای برخوردارند.  در حال حاضر نرم افزار حسابداری به آن دسته از نرم افزارهایی گفته می‌ شود که تمامی امورات جاری و تخصصی حسابداری را از طریق […]