Play Video

سرویس امور مالی

با رابط کاربری راحت نرم افزار فینتی شما بدون نیاز به دانش حسابداری خاصی به راحتی می توانید تمامی اسناد مالی خود شامل دریافت ها ، پرداخت ها ، صندوق به بانک ، بانک به صندوق ، هزینه را در قالب تراکنشات بانکی یا تراکنشات نقدی ثبت یا مدیریت کنید.

تمامی اسناد مالی ثبت شده در سیستم حسابداری فینتی در امور مالی قابل مشاهده و فیلتر بر اساس تاریخ، طرف حساب ، مبلغ و … می باشد و به راحتی می توانید انواع گزارش را دریافت کنید.

برای آشنایی بیشتر با این سرویس شما را به دیدن این ویدیو دعوت می کنیم.

Play Video

سرویس چک ها

با سرویس چک در بخش حسابداری فینتی به راحتی می توانید چکهای دریافتی ، پرداختی خود را ثبت کنید.

امکاناتی مانند خرج چک های دریافتی و تفکیک آنها با دیگر چک ها و همچنین  نمایش چک ها با تفکیک رنگ بر اساس تاریخ سررسید آنها نیز در این سرویس فراهم شده است.

در این سرویس می توان چک ها را در انواع وضعیت مانند پاس شده ، وصول شده ، برگشت خورده و … دسته بندی کرد.

برای آشنایی بیشتر با این سرویس شما را به دیدن این ویدیو دعوت می کنیم.

Play Video

سرویس صندوق

دریافت ها و پرداخت های نقدی خود را در سیستم ثبت و با سرویس صندوق مدیریت کنید.

می توانید مانده ی اول دوره ی صندوق خود را در سیستم تعریف کنید و با محاسبه ی خودکار تراکنش های نقدی شما در فینتی به راحتی صندوق خود را مدیریت و گزارش گیری کنید.

Play Video

سرویس امور بانکی

در سرویس بانک فینتی تمامی پرداخت ها و دریافت های بانکی شما به تفکیک بانک و شماره حساب مدیریت و گزارش دهی می شود و به راحتی می توانید مانده ی هر حساب را کنترل کنید.

Play Video

سرویس صورتحساب اشخاص

قطعا براتون پیش اومده نیاز داشته باشید تمامی تراکنشات با  یک طرف حساب خاص رو گزارش گیری کنید و چک کردن تک تک فاکتور ها و قبض ها زمان بسیار زیادی رو ازتون گرفته باشه.

با سرویس صورتحساب اشخاص در فینتی به راحتی می توانید فقط با انتخاب اسم طرف حساب و تاریخ مورد نظر تمامی تراکنشات مالی مجموعه با آن شخص را گزارش گیری کنید.

برای آشنایی بیشتر با این سرویس شما رابه دیدن این ویدیو دعوت می کنیم.

Play Video

سرویس کاردکس اشخاص

زمانی که یکی از طرف حساب ها درخواست ریز فاکتور حساب های خود با مجموعه رو داشته باشه قطعا ثبت این که هر تراکنش بابت انجام چه خدمات یا فروشی بوده بسیار سخت خواهد بود.

سرویس کاردکس اشخاص فینتی تمام دغدغه های شما را حل کرده است. با این سرویس علاوه بر ریز تراکنشات شخص با مجموعه توضیحات تراکنشات نیز قابل مشاهده و گزارش گیری می باشد.

Play Video

سرویس گزارش پرسنل

اگر با پرسنل تا تعمیرکاران خود به صورت درصدی کار می کنید سرویس گزارش پرسنل یکی از پرکاربردترین و مفیدترین سرویس برای شما خواهد بود.

با این قابلیت فینتی شما می توانید بابت خدمات و فروش به صورت تفکیک شده برای هر تعمیرکار درصد کمیسیون تعیین کنید تا سیستم پس از انجام هر خدمت یا فروش میزان پورسانت آنها را به صورت خودکار محاسبه کند و در آخر ماه به راحتی و بدون نیاز به محاسبه میزان کمیسیون هر تعمیرکار را به راحتی دریافت خواهید کرد.

 

Play Video

سرویس روزنامه

با سرویس روزنامه فینتی می توانید تمام عملکرد مالی مجموعه ی خود در تاریخ مد نظر را به صورت روزانه گزارش گیری کنید.

Play Video

سرویس بدهکاران

لیست تمام طرح حساب هایی که به مجموعه بدهکار هستند را با یک کلیک مشاهده و گزارش گیری کنید.

سیستم مالی فینتی به صورت خودکار مانده حساب اشخاص را بر اساس تراکنشات محاسبه و آنها را بر اساس ماهیت مانده حساب در دسته بدهکاران یا بستانکاران قرار می دهد.

در سیستم بدهکاران فینتی می توانید برای بدهکاران پیامک یادآوری حساب را نیز ارسال کنید.


Play Video

سرویس بستانکاران

در سرویس بستانکاران فینتی لیست تمامی طرف حساب هایی که از مجموعه طلبکار هستند قابل مشاهده و گزارش گیری است.

سیستم مالی فینتی به صورت خودکار مانده حساب اشخاص را بر اساس تراکنشات محاسبه و آنها را بر اساس ماهیت مانده حساب در دسته بدهکاران یا بستانکاران قرار می دهد.

 

Play Video

سرویس سود فروش

قطعا یکی از مهمترین بخش های سیستم مالی یک فروشگاه محاسبه میزان سود و زیان ناشی از فروش با کسر تخفیفات و کمیسیون پرسنل و ارائه ی یک گزارش جامع از عملکرد کلی بخش فروش می باشد.

سرویس سود فروش در فینتی میزان سود و زیان فروشگاه شما را به تفکیک بازه های تاریخی متفاوت ارائه خواهد کرد.

Play Video

سرویس سود خدمات

گزارش گیری از عملکرد مالی تعمیرگاه در بخش خدمات و ارزیابی سود و زیان یکی از مهمترین نیاز های مدیریت برای ارزیابی عملکرد تعمیرگاه و تعمیرکاران می باشد.

سرویس سود خدمات فینتی میزان سود یا زیان تعمیرگاه شما رابا کسر میزان کمیسیون تعمیرکاران و تخفیفات ارائه خواهد داد.