صدور انواع فاکتور

انواع فاکتور خرید ، فروش ، برگشت از خرید و برگشت از فروش را صادر و به صورت پیامکی یا چاپی به مشتری ارائه دهید. با ارائه ی فاکتور های آنلاین بسیاری از دغدغه های شما و مشتریان حل خواهد شد.

در رسید تعمیرگاه فینتی، تمامی اطلاعات ضروری قابل درج می باشد که این اطلاعات شامل :

مشخصات مشتری: اطلاعات جامع در مورد مشتری، از جمله نام، اطلاعات تماس، آدرس و … .

اطلاعات دقیق دستگاه ها: مشخصات کامل دستگاه پذیرش شده شامل نوع دستگاه ، مدل ، برند و سریال دستگاه.

ایرادات دستگاه ها : ایرادات دستگاه و افزودن عکس دستگاه و توضیحاتی برای مشتری و تعمیرکاران.

لوازم جانبی دستگاه: جزئیات مربوط به لوازم جانبی که همراه دستگاه بوده و پیشگیری از هرگونه ایرادات احتمالی.

امضای مشتری و شرکت: درج امضای مشتری و شرکت و حصول اطمینان از تایید و توافق در مورد خدمات ارائه شده.

قراردادهای تعمیرگاه: مشاهده هرگونه قرارداد یا توافق نامه مرتبط با تعمیرگاه و مقررات مجموعه.

یکی از بزرگترین دغدغه های تعمیرکاران ارتباط با مشتری و در جریان گذاشتن مشتری از روند تعمیرات است. فینتی با ارسال خودکار پیامک بسیاری از مشکلات را حل و تماس های اضافی مشتریان را حذف کرده است. در فینتی هنگام ثبت پذیرش جدید، تغییر وضعیت دستگاه، تحویل دستگاه، صدور فاکتور خرید و فروش برای مشتری پیامک ارسال می شود و نیازی به تماس و هماهنگی های وقت گیر نیست

همچنین با استفاده از پنل ارسال پیامک فینتی می توانید انواع رسید ، ریز فاکتورها و یادآوری حساب را برای بدهکاران ارسال کنید.