• صدور قبض های پذیرش تعمیرگاه قابل چاپ و پیامکی
 • بدون نیاز به خرید سرشماره پیامک خدماتی
 • گزارشات کامل از دستگاه های ورودی و خروجی تعمیرگاه
 • محاسبه اتوماتیک درصد کمیسیون تعمیرکاران
 • ثبت قبض های پذیرش بصورت آنلاین با گوشی
 • ارسال پیامک خودکار به تعمیرکار موقع ثبت پذیرش دستگاه تعمیری
 • ایجاد دسترسی های سفارشی و متفاوت برای تعمیرکاران
 • تعریف درصد کمیسیون تعمیرکاران از خدمات و فروش بصورت مجزا
 • صدور فاکتور فروش کالا و خدمات در تعمیرگاه توسط تعمیرکاران
 • مشاهده لیست دستگاه های تعمیری برای هر تعمیرکار بصورت مجزا
 • قابلیت عدم نمایش 4 رقم شماره موبایل مشتریان برای تعمیرکاران
 • مدیریت خودکار قفسه های تعمیرگاه بصورت خودکار
 • درج سریال/پلاک دستگاه های تعمیری درقبض پذیرش
 • ارسال پیامک خودکار هنگام تغییر وضعیت دستگاه به آماده تحویل
 • مشاهده فاکتور تعمیرگاه بصورت آنلاین بصورت پیامکی
 • مدیریت دستگاه های ورودی تعمیرگاه در 11وضعیت
 • قابلیت چاپ قبض تعمیرگاه در ابعاد A4,A5 و فیش پرینتر
 • قابلیت چاپ لیبل قبض پذیرش با QR Code
 • قابلیت ارایه خروجی اکسل از تمام گزارشات تعمیرگاه
 • قابلیت ضمیمه کردن عکس در قبض پذیرش تعمیرگاه
 • قابلیت اضافه کردن قوانین تعمیرگاه در قبض پذیرش تعمیرگاه
 • وارد کردن خودکار اطلاعات پیش فرض برای شروع آسان با نرم افزار
 • آموزش ویدیویی هر سرویس بصورت مجزا داخل نرم افزار
 • محاسبه سود خدمات/ تعمیرات توسط هر تعمیرکاربصورت مجزا
 • گزارش صورت وضعیت مالی تعمیرکاران بصورت مجزا
 • تعریف هزینه های تعمیرگاه بصورت مجزا