حسابداری

قابلیت های سرویس حسابداری فینتی

داشبورد

با منوی داشبورد نرم افزارحسابداری آنلاین فینتی اطلاعات خلاصه و کاربردی در مورد روند کلی فعالیت کسب و کارتان را مشاهده خواهید کرد.

بدهکاران و بستانکاران

با سرویس بدهکاران و بستانکارن فینتی گزارشی کامل از تمامی طرف حسابهای بدهکار یا بستانکار مجموعه داشته باشید و برای آنها پیامک یادآوری ارسال کنید.

مدیریت امور مالی

در بخش امور مالی فینتی به راحتی انواع اسناد مالی مانند دریافت، پرداخت ، هزینه ، درآمد ، بانک به صندوق و صندوق به بانک را ثبت کنید و گزارش گیری کنید.

محاسبه سود و زیان

فینتی به صورت خودکار و تفکیک شده میزان سود و زیان خدمات و فروش مجموعه ی شما را محاسبه خواهد کرد.

مدیریت بانک و صندوق

تمامی تراکنشهای بانکی و نقدی مجموعه یخود را ثبت و حساب های بانکی و صندوق خود را مدیریت کنید.

مدیریت چک ها

چک های دریافتی و پرداختی خود را ثبت و آنها را در وضعیت های مختلف مانند پاس شده ، وصول شده و ... تفکیک کنید.

مشاهده ی نمای جامع از عملکرد کلی سازمان و پرسنل با داشبورد فینتی :

انواع گزارشات این سرویس شامل :

گزارش های ماهانه و سالانه از دستگاه های پذیرفته شده و خدمات ارائه شده
گزارش های ماهانه و سالانه ی فروش
گزارش سوابق خدمات هر یک از کارکنان و پرسنل
گزارش کمیسیون برای هر یک از کارمندان
نمایش نمودارهای آماری

امکانات سرویس بدهکاران فینتی :

مشاهده لیست تمام افرادی که به مجموعه بدهکار هستند
امکان ارسال پیامک یادآوری و درخواست تسویه حساب
مشاهده جزئیات حساب هر طرف حساب
مشاهده کل مبلغ بدهکاران مجموعه
امکان درج مالی و تسویه حساب آنی از سرویس بدهکاران

امکانات سرویس بستانکاران فینتی :

مشاهده لیست کلیه طلبکاران مجموعه
مشاهده کل موجودی حساب بستانکاران
مشاهده ریز حساب هر بستانکار
امکان درج مالی و تسویه حساب آنی از سرویس بستانکاران

عملکرد سرویس مدیریت مالی در فینتی :
ثبت اسناد دریافتی شامل واریز به حساب، دریافت نقدی و دریافت چک
ثبت اسناد پرداخت اعم از واریز از حساب، پرداخت نقدی، صدور چک و خرج چک دریافتی.
انتقال وجه از صندوق به بانک، از بانک به صندوق ، ثبت اسناد درآمد و ثبت و دسته بندی انواع هزینه در گروه های مختلف هزینه ای.

محاسبه سود فروش:

سرویس سود فروش در قسمت حسابداری نرم افزار آنلاین فینتی میزان سود و زیان مجموعه در واحد فروش را بر اساس میزان فروش، میزان پورسانت هر فروشنده، میزان تخفیف و با توجه به خرید و فروش محاسبه می کند. 

محاسبه سود خدمات:

خدمات سود سرویس در بخش حسابداری نرم افزار آنلاین فینتی، میزان سود و زیان مجموعه در واحد خدمات را با توجه به انواع خدمات انجام شده، درصد پورسانت هر تعمیرکار و میزان تخفیف به صورت جامع و خودکار محاسبه می کند.

مدیریت چک:
قسمت مدیریت چک فینتی شامل نمایش تمامی چک های دریافتی و صادر شده می باشد که مدیریت و گزارش وضعیت های مختلف چک را فراهم می کند.
می‌توانید چک‌ها را در وضعیت‌های مختلف از جمله وصول شده ، پاس شده ، برگشتی و غیره دسته‌بندی کنید. علاوه بر این، ویژگی‌هایی مانند تغییر وضعیت چک، تنظیم یادآوری سررسید چک، فیلتر کردن چک‌ها بر اساس حساب و … در این منو موجود است.
مدیریت حساب بانکی:
ویژگی های گسترده ای در بخش امور بانکی فینتی وجود دارد که شامل :

 1. ثبت تراکنش های بانکی: ثبت تراکنش های مختلف مانند واریز به حساب، برداشت از حساب ، بانک به صندوق و …
2. نظارت بر موجودی حساب ها: با نرم افزار حسابداری فینتی می توانید موجودی جاری حساب بانکی خود را پیگیری کرده و گزارشی از تاریخچه تراکنش های حساب بانکی تهیه کنید.
3. تعریف چندین بانک و حساب: در فینتی می توانید تمام حساب های بانکی خود را در سیستم تعریف کرده و مدیریت کنید.

مدیریت صندوق در فینتی :
با فینتی می توانید تمام تراکنشات نقدی مجموعه و صندوق خود را مدیریت کنید.