آموزش سریع نرم افزار فینتی Finty

در کمتر از یکساعت با تمام امکانات نرم افزار مدیریت تعمیرگاه و حسابداری فینتی آشنا شوید.

آموزش جامع و کامل تمام امکانات نرم افزار فینتی Finty

در بخش آموزش جامع تمام سرویس ها یا امکانات نرم افزار با جزییات و به زبان ساده برای شما آموزش داده شده است.