سیستم انبارداری فینتی

سود آوری فروشگاه شما برگرفته از مدیریت انبارها و موجودی کالا به شکل موثر است که با سیستم انبارداری فینتی به راحتی می توانید موجودی کالاهای خود را به بهترین شکل مدیریت کنید.نرم افزار انبارداری فینتی به شما کمک می کند تا در کمترین زمان ممکن کارهای مربوط به انبارگردانی را انجام داده و رسید ورود و خروج کالا از انبار را صادر نمایید.با سیستم انباروکالای فینتی  به‌سادگی موجودی کالا را ثبت کنید، حساب های مالی خریداران و فروشندگان را کنترل کنید، از موجودی کالاها در لحظه گزارش بگیرید و خرید و فروش کالاها را مدیریت کنید.
و با توجه به آنلاین بودن نرم افزار فینتی شما از هر جایی می توانید به سیستم انبارداری خود دسترسی داشته باشید و با مکانیزه شدن این فرآیند شاهد رشد و ارتقای درآمد و رضایت مشتریان خود باشید.

ویژگی های سیستم انبار و کالای فینتی

 • تعریف و تفکیک انبارها بصورت نامحدود
 • گزارش موجودی کالاها بر اساس هر انبار
 • ایجاد گروه و زیر گروه کالاها
 • تعریف انواع کالا و خدمات
 • ثبت سریال کالا در فاکتورهای خرید و فروش
 • قیمت فروش چند سطحی برای گروه های کاربری مختلف
 • نقطه سفارش خرید
 • لیست کالاهای موجود و ناموجود
 • محاسبه خودکار ارزش ریالی کالاهای موجود در انبار براساس دسته بندی های مختف
 • کاردکس کالا
 • صدور فاکتورهای خرید فروش ضایعات برگشت از خرید و فرش
 • ارسال پیامک فاکتور فروش
 • ارسال پیامک صورت وضعیت مشتریان
 • قابلیت ارایه انواع فاکتور چاپی و آنلاین
 • قابلیت صدور فاکتور با گوشی و کامپیوتر
 • دسترسی لحظه ای به موجودی لحظه ای انبار هنگام صدور فاکتور
 • محاسبه خودکار کمیسیون فروش برای پرسنل
 • ارائه گزارش های مختلف گردش کالاها

ردیابی کالاها

تفکیک کالاهای صادره بر اساس وارده
تفکیک کالاهای موجود و ناموجود
ردیابی کالا بر اساس خریدار یا فروشنده

گزارش های کاربردی

گزارش کاردکس هر کالا
گزارش ارزش ریالی کالاها
گزارش تفکیک شده ی کالاهای موجود یا ناموجود

مدیریت مشتریان

ارسال فاکتور خرید و فروش از طریق پیامک
ارسال مانده حساب به مشتریان
ارسال صورت وضعیت مالی طرف حساب ها