انباروکالا

قابلیت های سرویس انبار و کالای فینتی

صدور فاکتور قابل چاپ و آنلاین

انواع فاکتور خرید ، فروش ، برگشت از خرید و برگشت از فروش و ضایعات را صادر و به صورت پیامکی یا چاپی به مشتری ارائه دهید.
ارایه فاکتورهای آنلاین برای بهبود جایگاه برند تان در ذهن مخاطب میتواند بسیار تاثیرگذار باشد.

گزارش کاردکس کالا

گزارشات جامعی از ورود و خروج و گردش کالاها در انبار به تفکیک تاریخ و طرف حساب ها داشته باشید ؛ گزارش کاردکس کالا برای ردیابی گردش کالایی خاص در انبارمیتواند بسیار کاربردی باشد.

معرفی کالاها در انبار

انواع کالاهای موجود در فروشگاه یا انبار خود را با ذکر جزئیات کامل تعریف و در گروه و زیرگروه های مختلف دسته بندی کنید.
حتی میتوانید سریال کالاهای موجودی تان را هنگام تعریف موجودی وارد کنید.

محاسبه خودکار ارزش ریالی کالاها

گزارش کلی یکی از سرویس های بسیار کاربردی در فینتی است چرا که مدام درحال پایش ارزش ریالی و موجودی کالاهای انبارشماست و هرلحظه که اراده کنید میتوانید ارزش ریالی کالاهای انبار تان را بصورت کلی یا دسته بندی های مختلف مشاهده کنید.

لیست فاکتورها

فهرستی از تمام فاکتورهای صادر شده در انبار با تاریخ، قیمت و نوع آنها با جزئیات کامل در اختیار شماست؛ در این سرویس روی تمام فاکتورها براحتی ویرایش های مورد نیازتان را اعمال کنید و گزارشات مورد نیازتان را از انواع فاکتورها دریافت کنید. 

لیست موجودی کالاها در لحظه

 فینتی حتی میتواند بعنوان نرم افزار انبارداری آنلاین نیز استفاده شود بنابراین ارایه لیست موجودی کالاها در لحظه یکی از ویژگی های خاص آن میتواند باشد چرا که در فینتی ویزیتور یا فروشنده شما میتواند حتی در شهری دیگر با موبایل اش فاکتور فروش صادر کرده باشد، بنابراین مشاهده لیست موجودی کالاها در لحظه بسیار ارزشمند میتواند باشد.